Samtliga dokument finns nedan i digitalt läsbar form. Om du önskar pappersutskrift och inte har egen skrivare kontakta oss på info@saltsjöbadenshembygdsforening.se så hjälper vi dig.

Förteckning över utgivna meddelanden
Uppdaterad 2022-09-19

Onumrerat Avskrift av “Förteckning öfver villor samt deras egare och hyresgäster december 1896”
1Ragnar WestmanNågot om Lundsjön-Dammsjöns historia
2Ragnar WestmanNågra data om Neglinge gård
3efter bandinspelningFiskaren Helge Nyholm berättar
4Ragnar WestmanVägar omkring Neglinge på 1850-talet
5Maili HedenbergLitteratur om Saltsjöbaden
6_1efter bandinspelningEdvin Lindström berättar
6_2efter bandinspelningErik Andersson berättar
6_3efter bandinspelningBritta Perén berättar
6_4efter bandinspelningErnst Wilhelmsson berättar
6_5efter bandinspelningEster Wilhelmsson berättar
7Wictor MattsonMinnen från flydda dagar 1886-1956
8Karin CalissendorfOrtnamn i Saltsjöbadstrakten
9Barbro StrandmanLaga husesyner 1782 och 1785 på Skogsö gård med krogarna vid Stäket och Ekorrn på Skogsö
10Georg HagbergHembygdsföreningens promenad genom
Neglinge/Igelboda 17 maj 1975
11Gösta BlomSaltsjöbadsminnen
12Anders LambertStadsäga 125, Valhallavägen 13, Saltsjöbaden
13Barbro StrandmanNils Palmstierna och Neglinge by 1719
14Ragnar WestmanIrrbloss och lyktgubbar
15Annelie JohanssonGamla bruksföremål från gårdar och torp i Nacka-Saltsjöbadstrakten och angränsande skärgård, förvarade i Neglinge gård.
Samlade av Carl Appelgren
16Erik Brolin berättar för
Birgitta Lindén
Så var det att vara makthavare i
Saltsjöbadens köping.
17Ingemar WizeliusSaltsjöbaden i litteraturen
18Holger Skoog berättar för
Birgitta Lindén
Så var det att vara polis i Saltsjöbadens köping.
19Studiecirkel 1989Stärkelsebruket på Skogsö
20Studiecirkel 1989Berättelsen om Torpet-krogen Ekorrn
21Sven LjungströmEn vandring i Ringparken med närmaste omgivning
22Barbro HjelmqvistNils Widner – den förste kyrkoherden i
Saltsjöbaden
23Carl-Oscar ÖstlingTorpen i Saltsjöbadsområdet
24Lennart Andersson
Barbro Strandman
Minnen från Västra Skogsö
25Händel o Maggie Friberg
av Birgitta Lindén
Ett konstnärspar i Saltsjöbaden
26Martin RundkvistVikingatida båtleder i Saltsjöbaden

Övriga skildringar och berättelser som inte ingår i meddelandeserien
Uppdaterad 2022-09-19

Henning RodheFärgglada skidspåren i Saltsjöbaden-Nacka
Axel BringOlämplig bingbång i Saltsjöbaden
Liliane BjörklundAtt odla i sin trädgård – Gunnar Ekdahl, sommarvillor
och tidiga nybyggare i Saltsjöbaden
Liliane BjörklundSaltsjöbadens Elverk
Liliane BjörklundSaltsjöbadens första redskapsgymnastik
igång redan 1905