Gamla Saltsjöbaden MINNEN
Text: Gösta Blohm, Bilder: Saga Hallmarken
Liber 1982 ISBN: 91-38-90132-3
Saltsjöbadens historia
Jubileumsskrift på uppdrag av köpingens kommunalfullmäktige utarbetad av Gunnar Lindberg.
Almqvist & Wiksells 1959.
OBS finns endast i häftat utförande.
STOCKHOLM-SALTSJÖN 1892-1992
1992. ISBN: 91-630-0908-9
Nacka och Saltsjöbaden
Dess uppkomst och utveckling, natur och anläggningar
Med karta och talrika illustrationer jämte
kommunalkalender. Stockholm 1910.
Faksimilupplaga 1989, Rekolid. ISBN: 91-87346-03-6
30 år på Saltsjöbanan
– några glimtar från Saltsjöbanan som offentligt ägd järnväg

Sammanställd av personal vid SL Tåg AB. 1997.
Redaktion: K Peter Dahlström och Lars-Henrik Larsson.
ISBN: 91-630-6244-5
Kring Saltsjöbanan – Miljöer och människor
Tom Hedlund, Ulrika Palme.
Carlssons 1987 ISBN: 91 7798 1456

Litteratur att köpa

Enklast att köpa är vid våra sammankomster annars tag kontakt med någon i styrelsen.

Lite vad som finns i vårt lager:

Bygga och bo i Saltsjöbaden på 1890 – talet.
Skogsö kyrkogård och kapell

Saltsjöbadens Historia i häftat utförande.
Birgitta Lagerqvist ”Älgspårarna” barndomsskildring om Älgarna i Tattby.
Lars Solde’us  skildringar om sumpskeppare
Lars Solde’us  skildringar om fiskuppköpare på ostkusten

Saltsjöbadens Historia i häftat utförande.