Neglinge gård ligger vid sidan om gamla kommunalhuset och Familjeläkarna. Huset hyrs ut för “lugna ändamål”, t.ex. föreningsmöten, stillsamma kalas mm. Huset visas på hembygdsföreningens huvudsida.

Huset består av tre olika rum, och är inte lämpat för större möten, då kanske 20 personer får plats i det största rummet. Om hyrestagaren önskar anordna förplägnad torde 12 platser var en övre gräns i ett av rummen.

Ett litet kök finns med tallrikar, bestick, glas o.s.v. för att middagar skall kunna ordnas.

Hembygdsföreningen förbehåller sig rätten att avgöra om den önskade aktiviteten passar i huset, då styrelsen har att ansvara för en kulturbyggnad. Hyrestagaren måste vara en enskild person som tar fullt ansvar. Hyrestagaren ombesörjer själv städning, disk samt bortforsling av sopor mm.

Kostnaden per tillfälle 25 Kr/person, men min. 300 Kr.