Neglinge gård ligger vid sidan om gamla kommunalhuset och Familjeläkarna, se kartan nederst i högerspalten. Huset hyrs ut för “lugna ändamål”, t.ex. föreningsmöten, stillsamma kalas mm.
Huset ser du här ovan.

Huset består av tre olika rum, och är inte lämpat för större möten, då kanske 20 personer får plats i det största rummet. Om hyrestagaren önskar anordna förplägnad torde 12 platser var en övre gräns i ett av rummen. Ett litet kök finns med tallrikar, bestick, glas o.s.v. för att middagar skall kunna ordnas.

Hembygdsföreningen förbehåller sig rätten att avgöra om den önskade aktiviteten passar i huset, då styrelsen har att ansvara för en kulturbyggnad. Hyrestagaren måste vara en enskild person som tar fullt ansvar. Hyrestagaren ombesörjer själv städning, disk samt bortforsling av sopor mm.

Kostnaden per tillfälle 25 Kr/person, men min. 300 Kr.

Kontaktpersoner för Neglinge gård är:
Birgitta Thelander tel: 076-1161111 bi.thelander@gmail.com
Gert Svahn 070-5232762 gert.svahn@gmail.com

Här bokar du önskad dag och tid.
Nyhet:
är att du nu bokar dagtid, kvällstid eller heldag.
När du bokat kommer du att få ett bekräftelsemail när vi godkänt bokningen.
I mailen finns en länk till hyresavtal som ska undertecknas av ansvarig och lämnas till någon av kontaktpersonerna i samband med utkvittering av nyckeln.

Vid återbud kontakta någon av kontaktpersonerna.

Kalendern laddas…
Powered by Booking Calendar