Vid Neglinge Gård har sedan många år legat en jordkällare i slänten väster om huvudbyggnaden.Jordkällaren har med åren blivit alltmer förfallen och delvis rasat samman. 2021 bestämde Hembygdsföreningen att försöka restaurera och återuppbygga jordkällaren. En expert på så kallade överloppsbyggnader (enklare byggnader som hört till en jordbruksfastighet som ekonomibyggnader, lador, jordkällare) vid Länsstyrelsen kontaktades. Efter en besiktning av jordkällaren gjordes bedömningen att den var väl värd att försöka bevara och att den troligtvis uppförts någon gång i början av 1900-talet. Förmodligen uppfördes den under tiden då Neglinge Gård inte längre arrenderades och brukades som jordbruk.

Efter 1911 kom byggnaderna vid Neglinge Gård att hyras ut som bostäder till många olika yrkeskategorier som behövdes för att bygga upp det blivande villasamhället Saltsjöbaden.Många bodde under en begränsad tid vid gården och under ganska fattiga förhållanden med små ekonomiska resurser. Det framgår ganska tydligt att man vid uppförandet av jordkällaren använt material som funnits till hands och i många fall återanvänt begagnat byggmaterial.

Under sommaren 2021 påbörjades arbetet med att återuppbygga jordkällaren. Ett stort arbete bestod i att rensa all sly och avlägsna alla rötter som letat sig in i den gamla takkonstruktionen. Den inre träkonstruktionen har i stort kunnat behållas men vi fick lägga om taket som vi klätt med takpapp och återfyllt med ett jordlager.
Golvet i jordkällaren grävdes ur och en dränering är nergrävd från utrymmet innanför dörren och med fall ner mot slänten där dräneringen mynnar ut i en stenkista.Källaren fick nytt yttertak med längsgående åsar och takplåt som skydd mot fukt och slybeväxning. Den inre träkonstruktionen och dom nya yttre synliga delarna är strukna med Roslagsmahogny, en blandning av trätjära, linolja och terpentin. En tidstypisk inredning med potatisbinge och längsgående hyllor gjordes bland annat med användande av gamla breda golvtiljor.

I september 2021 var återuppbyggnaden klar och i samband med Hembygdsföreningens Höstmarknad kunde vi visa jordkällaren för besökarna. Genom att jordkällaren nu kan visas upp har Hembygdsföreningen möjlighet att öka förståelsen för dåtidens sätt att förvara livsmedel.