Bindstugan fb

Den byggnad som kallas Bindstugan ligger på södra sidan av Slingerstigen. Det är den typ av boningshus som brukar kallas parstuga. En parstuga kännetecknas av att ingången är mitt på ena långsidan och med ett ungefär lika stort rum på var sida om förstugan i mitten.
Bindstugan är sannolikt den återstående delen av Östra Gården i Neglinge By, som även kallas Nedergården.
I samband med att Järnvägsbolaget Stockholm-Saltsjön donerade Neglinge Gård till Saltsjöbadens köping gjordes en genomgripande renovering av byggnaderna. Den gamla parstugan i Nedergården var i så dåligt skick att man lät riva och återuppbygga den i så oförändrat skick som möjligt.
I Bindstugan har Hembygdsföreningen en stor samling av allehanda gamla föremål som ger en intressant inblick i gamla tiders förhållanden.

Låt oss titta in i Bindstugan för att få se ett axplock av föremålen.

Vi kommer först in i förstugan där det på ena väggen finns en stor samling av gamla dörrbeslag och lås, många från 1700-talet. I förstugan finns även uppsatt ett stort försegel som tillhört skutan Josefina.

Vi går vidare in i det västra rummet där det finns en stor samling av gamla bruksföremål.
Till vänster hittar vi en samling av gamla snickarverktyg skänkta till Hembygdsföreningen av Byggnadssnickaren Johan Persson.
Vi finner även samlingar av gamla jordbruksredskap, Fiskeredskap och Hushållsföremål.

Vi förflyttar oss nu in i rummet på andra sidan av förstugan.
Här finns förutom en vävstol och en gammal tvättvagga, den tidens tvättmaskin, en stor samling redskap och bruksföremål. Många av föremålen kommer från släkten Nyström vid Baggensstäket och har skänkts av Allan Hammarberg.

Här kan du se alla bilder i fullscreen format, starta genom att klicka på en bild.

Bindstugan är öppen i samband med Hembygdsföreningens olika aktiviteter vid Neglinge Gård.
Är du intresserad av att få komma in i stugan vid annan tid kan du kontakta någon i styrelse. Du hittar kontaktuppgifter här.