Medlemskap

Medlemsaviften är 150 kr/år resp 3.000 kr för ständigt medlemskap att inbetalas till föreningens Plusgirokonto nr 37 22 91-5 helst före 15 april. Inbetalning utöver medlemsavgiften betraktas som gåva, som föreningen tacksamt tar emot.

Uppmana grannar och vänner att också komma med i föreningen! Ju fler medlemmar desto större stöd för vår kulturvårdande verksamhet och för vår möjlighet att göra attraktiva program och att göra vår stämma hörd i olika sammanhang.

Är Du intresserad av att medverka aktivt vid våra sammankomster eller på annat sätt delta i vårt arbete, eller känner någon som är det, ber vi Dig ta kontakt med någon i styrelsen eller anmäla dig nedan, och bli medlem (kan ej göras innan 2018-01-01).

Ny användarregistrering
*Obligatoriskt fält