Hembygdsföreningens hantering av personuppgifter enligt GDPR

Information om hur Saltsjöbadens Hembygdsförening hanterar personuppgifter i sitt medlemsregister.

Vilken typ av personuppgifter hanterar Hembygdsföreningen?
I föreningens medlemsregister finns uppgift om medlemmars namn, postadress, e-postadress och i förekommande fall telefon-, eller mobilnummer.
Föreningen hanterar inte personnummer eller annan privat information utöver ovan nämnda

Hur hanterar Hembygdsföreningen personuppgifterna?
Föreningen använder kontaktuppgifterna i medlemsregistret för utskick av information om föreningens aktiviteter och för påminnelse om förnyelse av medlemskap.
Föreningen lämnar inga uppgifter vidare till tredje part.
Dina personuppgifter sparas så länge du är medlem, upphör medlemskapet raderas dina personuppgifter.
Du kan själv se och uppdatera dina uppgifter genom att logga in på Hembygdsförenings hemsida

https://saltsjobadenshembygdsforening.se/mina-uppgifter/

Frågor gällande föreningens hantering av Dina uppgifter kan ställas direkt till
info@saltsjobadenshembygdsforening.se