Neglinge by bestod i början av 1700-talet av tre hemman, Västergården, Mellangården och Nedergården. Den nuvarande huvudbyggnaden vid Neglinge Gård är det som tidigare var Mellangården Huvudbyggnaden består av två sammanbyggda delar. Den äldre västra delen består av en stuga under sadeltak som innehåller förstuga, kammare samt ett rum med synliga takåsar och en stor öppen eldstad. Kammaren är sedan länge ombyggd till ett litet kök. Den östra delen är en tillbyggd med en något högre och större huskropp med två bostadsrum, täckt med brutet tak som döljer en låg oinredd vind. Enligt efterforskningar som redovisas i Barbro Strandmans skrift Neglinge By är det troligt att den äldre delen härstammar från 1700-talet medan tillbyggnaden bör ha till kommit på 1830-talet.

Neglinge Gård huvudbyggnad
Stora huset på Neglinge gård i början av 1900-talet. Längst t h gårdens siste arrendator Johan Lindgren och hans hustru Karolina.

Innan Neglinge Gård överlämnades som gåva från järnvägs AB Stockholm-Saltsjön till Saltsjöbadens köping lät bolaget grundligt restaurera byggnaderna. Neglinge Gård ägs numera av Nacka Kommun men förvaltas av Saltsjöbadens Hembygdsförening och Saltsjöbadens Hantverksförening.

2017 gjordes ytterligare ett antal förbättringar då ny elvärme installerades, de öppna spisarna och kakelugnen renoverades. Ytterpanel, dörrar och fönster målades om efter kommunantikvariens anvisningar.
Huvudbyggnaden används huvudsakligen för möten i Hembygdsföreningen och Hantverksföreningen. Gården hålls öppen i samband med Hembygdsföreningens olika aktiviteter, som Höstmarknad, Nationaldagsfirande mm.

Gården kan även hyras för lugna tillställningar såsom föreningsmöten, stillsamma kalas etc. Det finns glas och porslin för cirka 25 personer. Bokning av Gården görs här på hemsidan under ”Hyra av Neglinge gård”. Hembygdsföreningen förbehåller sig rätten att avgöra om den önskade
aktiviteten passar i huset, då styrelsen har att ansvara för en kulturbyggnad.

Här följer en närmare beskrivning av husets olika delar.

Förstuga, entré med ingång till toilette och Västra rummet, Storstugan till vänster.
Västra rummet. Storstugan med synliga takåsar. Lämplig för sammankomster med 12–15 personer. Stor öppen spis med möjlighet att elda.
Högra rummet
Det första rummet i den tillbyggda östra delen med plats för 12 personer. Här finns skåp Innehållande glas och porslin för 25 personer. Här finns även det unika Saltsjöbadsvapnet. Vapnet har tidigare suttit i Kommunalhusets plenisal.
Innersta rummet
Det innersta rummet i östra delen har plats för ca 10 personer. Här finns en del av de böcker och skrifter som Hembygdsföreningen säljer. Här hittar du också en större samling av gamla fotografier, bland annat ett antal skioptikonbilder från äldre tid som exponeras i roterande ljusskåp. Dessa bilder går även att betrakta här på föreningens hemsida under BILDARKIV ”Gamla skioptikonbilder 1910–1913”.

Om du vill besöka Neglinge Gård vid annan tid än i anslutning till Hembygdsföreningens aktiviteter kan du kontakta någon i styrelsen.

Du har också själv möjlighet att besöka Neglinge Gård och få viss information om de olika byggnaderna via uppsatta anslag med QR-kod.

Här länk till sidan med skioptikonbilder 1910-1913

Slutligen en bild från det lilla men väl fungerande köket med spis, kylskåp, mikrovågsugn och kaffebryggare modell större.