Ladan fb

Ladan ligger söder om Slingerstigen och i vinkel med den näraliggande Bindstugan. Den är med stor sannolikhet en förrådsbyggnad som tillhört Nedergården i Neglinge by. Det finns inga säkra uppgifter om när byggnaden ursprungligen uppfördes. Men på en lantmäterikarta från 1854 finns en byggnad inritad, som i storlek och placering väl överensstämmer med Ladan. Den användes förr till att förvara säd, foder och förmodligen även redskap.
Ladan är byggd i två plan med en invändig trappa. Det nedre planet är uppdelat i två rum.

I det yttre rummet
förvaras en del större äldre föremål. Här finns en släde och ett vagnsunderrede från den tid då jordbruk fortfarande bedrevs vid gården.

I det inre rummet
på bottenplanet förvaras Hembygdsföreningens samling av historiska skrifter och böcker. Här finns även en utställning av kartor över Saltsjöbaden och intilliggande områden. Kartmaterialet omfattar tiden från 1690-talet fram till mitten av 1900-talet. En del av kartorna och huvuddelen av skrifter och böcker är till försäljning genom Hembygdsföreningen.

Övre våningen
en trappa leder upp till den övre våningen som mest används som ett förvaringsutrymme.

Här kan du se alla bilder i fullscreen format, starta genom att klicka på en bild.

Ladan är öppen i samband med Hembygdsföreningens olika aktiviteter vid Neglinge Gård.
Är du intresserad av att få komma in i ladan vid annan tid kan du kontakta någon i styrelse. Du hittar kontaktuppgifter här.