Hembygdsvänner!

I mitten av juni meddelade Nacka Kommun att man avbryter revideringen av översiktsplanen för centrala Saltsjöbaden. Många protester för kommunens förslag att förtäta bebyggelsen och bygga ca 900 bostäder på ett område mindre än Ljuskärrsberget och Igelbodaplatån gav resultat. Hembygdsföreningen hänvisade till den gällande översiktsplanen från 2012 där man vill bygga ca 400 bostäder i två etapper för centrala Saltsjöbaden. Vid ny bebyggelse kommer Nacka Kommun istället att inrikta sig på detaljplaner för olika områden och att stötta centrums ägare NREP i deras arbete att bygga ett nytt centrum på den befintliga tomten med tillhörande parkeringar. Det nya centrumet blir ett inomhuscentrum med affärer och verksamheter ungefär som vi har idag, ett litet torg och ytterligare en affärsbyggnad. Ovanpå de nya centrumbyggnaderna byggs bostäder i varierande höjder. För parkering och tillfarter byggs garage under fastigheterna.

Kommunens nya inriktning innebär också att vi får behålla Bensinmacken och vi får en varsam utveckling av byggandet i Saltsjöbaden.

Vi följer med stort intresse alla planer för byggande i Saltsjöbaden genom att vi tillsammans med Saltsjöbadens Villaägareförening och intresserade saltsjöbadsbor bildat gruppen: BVOVIS, dvs Bygg vackert och varsamt i Saltsjöbaden. Vi försöker att hålla en fortlöpande dialog med kommunens politiker och tjänstemän.

I menyn här på hemsidan hittar du vårt program för Hösten 2017.
Ansvarig för hemsidan är föreningens ordförande Birgitta Thelander, bi.thelander@gmail.com, telefon 076 116 11 11.
Vi skickar gärna nyheter och program per e-mail om vi får din e-mailadress.
Skicka då ett e-mail till bi.thelander@gmail.com så kommer det till adressboken.

Hembygdsföreningens övriga styrelsemedlemmar:
Henning Rodhe v.ordf 070-6464342, Maj Kinnander arkivarie 073-6228758,
Madeleine Sundmark kassör 070-7687677, Claes Funck bildarkiv 073-7398343,
Ingegerd Ekstam 070-8150934, Gert Svahn 0770-5232762, Johan Mur’en 070-7478171,
Claes Garelius 070-7455920, Pia Rosén Lidström 070-7182024,
Anders Englund 076-8407060 .
Stöd föreningen genom ditt medlemskap. Medlemsavgiften är 150 kr/år, eller 3000 kr för ständigt medlemskap. Plusgiro 372291-5.
Inbetalning över 150kr ses som gåva, som vi gärna tar emot. Det går också att betala via Swisch till 123 005 23 32