Styrelse 2020/21

MÖTES BESLUT OM STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

Fram till nästa årsmöte:

 • Beslutades att: välja, Birgitta Thelander till ordförande, (omval på 1 år)
 • Beslutades att: välja Henning Rodhe till vice ordförande, (omval på 1 år)

Beslutades att välja ordinarie styrelseledamöter

 • Claes Garelius, (omval på 2 år)
 • Lars Sjöberg, (nyval på 2 år)
 • Madeleine Sundmark, (Redan vald på ytterligare 1 år),kassaförvaltare
 • Gert Svahn, (Redan vald på ytterligare 1 år)
 • Fredrik Lundberg, (Redan vald på ytterligare 1 år)
 • Annika Hodgson Bouvin (Redan vald på ytterligare 1 år)

Beslutades att välja suppleanter

 • Ingegerd Ekstam, (nyval på 2 år)
  (Ingegerd är redan vald på ytterligare 1 år men önskar att övergå till att bli suppleant.)
 • Mats Josefsson, (Redan vald på ytterligare 1 år)
 • Pia Rosén, (Redan vald på ytterligare 1 år)

Beslutades att välja revisorer

 • Yvonne Wessman, (nyval på 1 år)
 • Ann-Catherine Beijer, (nyval på 1 år)

Beslutades att välja revisorssuppleant

 • Anders Thulin, (nyval på 1 år)

Beslutades att välja valberedning

 • Karin Rodhe, sammankallande)
 • Anders Englund

Föreningens adress:

Saltsjöbadens Hembygdsförening
c/o Madeleine Sundmark, Byvägen 14, 133 34 Saltsjöbaden
Plusgiro: 37 22 91 – 5

Webmaster: Claes Garelius

Mejla frågor till styrelsen: 

För att nå styrelsen, framför allt om det är en specifik fråga, t.ex. it-relaterad, använd kontaktformuläret samt på Ämnes-raden ange vad frågan gäller, t.ex. min e-adress