Styrelse 2018

Ordinarie ledamöter:
Birgitta Thelander, ordförande, Tattby, Tel 076-116 11 11,  nås via KONTAKTA OSS
Henning Rodhe, vice ordförande, Syrenparken, Tel 070-646 43 42
Madeleine Sundmark, kassör, Tattby, Tel 070 768 76 77, nås via KONTAKTA OSS

Claes Funck, Syrenparken, Tel. 073 739 83 43 bildarkiv

Ingegerd Ekstam, Syrenparken, 070 815 09 34
Gert Svahn, 070-5232762
Johan Murén, 070-7478171
Claes Garelius (nås via KONTAKTA OSS-formuläret)

Suppleanter:

Anders Englund, Tattby, Tel. 076 840 70 60

Pia Rosén Lidström , Saltsjöbaden, tel. 070 718 20 24

Valberedning:
Åke Söderberg, Saltsjöbaden, Tel. 070-880 78 68, sammankallande
Katarina Englén, Tel. 0733 22 15 78
Lilian Björklund

Revisorer:
Folke Procope, Emil Orring

Revisorsuppleant:
Åke Ekstam

Föreningens adress:
Saltsjöbadens Hembygdsförening

c/o Madeleine Sundmark, Byvägen 14, 133 34 Salltsjöbaden

Plusgiro: 37 22 91 – 5

Webmaster: Claes Garelius

Mejla frågor till styrelsen: 

För att nå styrelsen, framför allt om det är en specifik fråga, t.ex. it-relaterad, använd kontaktformuläret samt på Ämnes-raden ange vad frågan gäller, t.ex. min e-adress