Välkommen till Saltsjöbadens hembygdsförening!Ny vår med Hembygdsföreningen!


I vår opolitiska förening sätter vi hembygden och dess historia först,
men historia blir ju det som vi skapar, lever med, dag efter dag.

Välkomna till våra aktiviteter och möjlighet att få öka din kunskap om vår hembygd.
Vårt mål är att det bland våra aktiviteter skall finnas plats för alla, gammal som ung.

Vårens program bjuder på en blandning av gammalt och nytt.
Nyheter är Statyvandring med Peter Linde och besök i Saltsjöbanans vagnhallar och depå.
Förra vårens Loppmarknad vid Neglinge Gård och uppsatstävlingen för skolorna i Saltsjöbaden
återkommer även denna vår. Till årsmötet, 20 mars, som vi håller i Församlingshemmet kommer
Peter Ehlin och håller föredrag om biodling.

Du hittar alla vårens programpunkter i kalendariet här på hemsidan där du kan klicka dig vidare till
mer information om evenemanget och till anmälning.
Vid anmälan, använd helst vår digitala anmälningssida.
Om man inte har den möjligheten, finns det alltid en ansvarig för respektive aktivitet
som kan hjälpa till. Tveka inte att kontakta dem, telefonledes, eller per mail.

Neglinge Gård kan användas för föreningsmöten och andra lugna aktiviteter. Vi öppnar gärna
Neglinge gård för föreningar, skolor och förskolor, kontakta då någon i styrelsen för närmare information.
Bokning av gården görs här på Hembygdsföreningens hemsida.

Återigen, hjärtligt välkomna till Saltsjöbadens Hembygdsförening!

Birgitta Thelander

“Bensinbryggan”  foto: Tore Regnell, Tågbilden foto: Sten Rosendahl, Järnaffärsbilden foto: Sten Rosendahl.

Föreningens verksamhetsområde utgörs av Saltsjöbaden och Fisksätra
och är ett lokalt organ till Sveriges hembygdsförbund.
Hembygdsrörelsen är en del av det levande samhället. Den skapar broar mellan det förgångna, nutiden och framtiden. Hembygdsrörelsen har ett humanistiskt och demokratiskt synsätt. Den är öppen för alla, oavsett bakgrund. Den respekterar kulturarvets skiftande former i tid och rum. Hembygdsarbetet skapar gemenskap, trygghet och identitet. Intresset för kulturarvet är drivkraften i engagemanget för hembygden. Här möts alla generationer.

Välkomna!
Styrelsen