Styrelse 2019

Ordinarie ledamöter:

Birgitta Thelander, ordförande, Tattby, Tel 076-116 11 11, nås via KONTAKTA OSS
Henning Rodhe, vice ordförande, Syrenparken, Tel 070-646 43 42
Madeleine Sundmark, kassör, Tattby, Tel 070 768 76 77, nås via KONTAKTA OSS
Ingegerd Ekstam, Syrenparken, 070 815 09 34
Gert Svahn, 070-5232762
Annika Hodgson Bouvin
Fredrik R. Lundberg
Claes Garelius (nås via KONTAKTA OSS-formuläret)

Suppleanter:

Mats Josefsson
Pia Rosén Lidström , Saltsjöbaden, tel. 070 718 20 24

Valberedning:

Sammankallande Karin Rodhe

Åke Söderberg, Saltsjöbaden, Tel. 070-880 78 68,
Anders Englund

Revisorer:
Folke Procope, Emil Orring

Revisorssuppleant:

Vakant

Föreningens adress:

Saltsjöbadens Hembygdsförening
c/o Madeleine Sundmark, Byvägen 14, 133 34 Saltsjöbaden
Plusgiro: 37 22 91 – 5

Webmaster: Claes Garelius

Mejla frågor till styrelsen: 

För att nå styrelsen, framför allt om det är en specifik fråga, t.ex. it-relaterad, använd kontaktformuläret samt på Ämnes-raden ange vad frågan gäller, t.ex. min e-adress