Styrelse 2018

Ordinarie ledamöter:
Birgitta Thelander, ordförande, Tattby, Tel 076-116 11 11,    bi.thelander@gmail.com
Henning Rodhe, vice ordförande, Syrenparken, Tel 070-646 43 42
Madeleine Sundmark, kassör, Tattby, Tel 070 768 76 77,   madeleine.sundmark@telia.com

Maj Kinnander, Saltsjöbaden, Tel. 073 622 87 58, arkivarie
Claes Funck, Syrenparken, Tel. 073 739 83 43 bildarkiv
Anders Englund, Tattby, Tel. 076 840 70 60

Pia Rosén Lidström , Saltsjöbaden, tel. 070 718 20 24
Ingegerd Ekstam, Syrenparken, 070 815 09 34
Gert Svahn, 070-5232762
Johan Murén, 070-7478171
Claes Garelius (nås via KONTAKTA OSS-formuläret)

Valberedning:
Åke Söderberg, Saltsjöbaden, Tel. 070-880 78 68, sammankallande
Katarina Englén, Tel. 0733 22 15 78
Lilian Björklund

Revisorer:
Lennart Sahlin, Igelboda, Tel. 070 517 60 36

Revisorsuppleant:
Folke Procopé, Ljuskärrsberget, tel. 070 676 80 02

Föreningens adress:
Saltsjöbadens Hembygdsförening

c/o Madeleine Sundmark, Byvägen 14, 133 34 Salltsjöbaden

Plusgiro: 37 22 91 – 5

Föreningens e-adress: saltishembygd(snabela)outlook.com

Webmaster: Claes Garelius

Mejla frågor till styrelsen: 

För att nå styrelsen, framför allt om det är en specifik fråga, t.ex. it-relaterad, använd kontaktformuläret samt på Ämnes-raden ange vad frågan gäller, t.ex. min e-adress