Det är en odaterad reklambroschyr för Saltsjöbadens Sanatorium och Badanstalt, kanske från 1932.
Gissningen 1932 beror på att Gunnar Lindberg skriver i Saltsjöbadens historia att det hette “Saltsjöbadens Sanatorium”
i perioden 1932-36 och att överläkaren var C.G. Danielsson från 1936.
I broschyren anges överläkaren dock heta C.G. von der Burg.