Medlemmar kan för endast 100 kronor prenumerera på tidningen LEDUNGEN, en intressant 24-sidig tidskrift om historia, kultur och hembygdsvård från Stockholms läns hembygdsförbund med fyra nummer per år. Prenumerationsavgiften för medlemmar, 100 kronor, inbetalas till vår förenings Plusgirokonto 37 22 91-5

Ledungen
Foto: Mikael Dunker, Sveriges Järnvägsmuseum.