Längst ut i Pålnäsviken där Pålnäsvägen slutar fortsätter en gammal promenadväg som bitvis är påkostad med stensättning längs kanten. Där stigen slutar -vid det som förr kallades Nygrens udde – finns rester av en stor brygganläggning – ännu med järntenar i marken.

Neglinge ångbåtsbrygga vid Neglinge ångbåtsbrygga vid

Jag har alltid undrat vad det är. Förklaringen hittar vi i bilagan till Eurens ångbåtskarta för 1887, turlista 27 Stockholm-Tyresö-Nämdö-Örsundet-Runmarö med ångfartyget Gustafsberg III som på sin väg från Stockholm först angör bryggorna Fisksätra holme, Neglinge och Rösunda.
Ur bilagan till Euréns ångbåtsturlista 1887
Till Neglinge ångbåtsbrygga kostade resan 75 öre och tog 1 tim och 15 minuter. Först två år senare köpte K.A.Wallenberg marken av Erstavik för att anlägga Saltsjöbaden! Vi kan väl gissa att den första ångbåtsbryggan på platsen var tämligen oansenlig. Kanske var det K.A.Wallenberg som senare bekostade en stor brygga eller också grosshandlare Nygren som också lät bygga den stora villan ute på udden – den första villan i Saltsjöbaden sägs det.

Euréns ångbåtskarta 1886
Från en kopia av Euréns första ångbåtskarta från 1886. När kartan gavs ut i nytryck av Waxholmsbolaget 1994 uppgavs den vara från 1897. Detta torde dock vara felaktigt, vilket bl a syns av att Saltsjöbanan inte finns med i kartan. Att det är en kopia av Euréns första karta från 1886, framgår bl a av att kartan visar att det inte gick någon trafik till Möja, vilket det gjorde 1887. (Uppgifter från Arne Sundström.)

Gustafsberg III i isen utanför Gustafsberg
Gustafsberg III i isen utanför Gustafsberg. Kopia från Lennart Rydberg. (Troligen från Stockholms Stadsmuseum.)

Lars-Åke Larsson, ake@cybis.se, 1 febr 2014