Litteratur att köpa

Saltsjöbadslitteratur, vykort och våra ”meddelanden” kan förvärvas vid våra sammmankomster eller efter hänvändelse till föreningens arkivarie (se under rubriken Styrelse).

Vi har 2 nya böcker till försäljning, Lasse Westmans ”Till Saltsjöbaden”, utgiven 2013 och Jan Guillou´s ”Mellan rött och svart”, tredje delen av en släktkrönika som delvis utspelar sig i Saltsjöbaden.