Saltsjöbadslitteratur, vykort och våra “meddelanden” kan förvärvas vid våra sammankomster eller efter hänvändelse till föreningens styrelse (se under rubriken Styrelse).

Vi har en del böcker till försäljning:

Saltsjöbadens Historia i häftat utförande.

Lars Solde’us  skildringar om fiskuppköpare på ostkusten.

Birgitta Lagerqvist barndomsskildring om Älgarna i Tattby.

Bygga och bo i Saltsjöbaden på 1890 – talet.

Historien om Neglinge by

Ytterligare böcker med saltsjöbadsanknytning finns i ett fåtal exemplar.