Gamla Saltsjöbaden MINNEN
Text: Gösta Blohm, Bilder: Saga Hallmarken
Liber 1982 ISBN: 91-38-90132-3
Saltsjöbaden i gamla vykort
Lennart Kron och Barbro Strandman
Europeiskt Bibliotek, 1996, ISBN: 90-288-6294-3
Saltsjöbadens historia
Jubileumsskrift på uppdrag av köpingens kommunalfullmäktige
utarbetad av Gunnar Lindberg.
Almqvist & Wiksells 1959.
På andra sidan järnvägen
– Arbetarliv i Wallenbergs Saltsjöbaden

Amelie Tham, Förlaget Byrån 2001
ISBN: 91-631-1703-7
STOCKHOLM-SALTSJÖN 1892-1992
1992. ISBN: 91-630-0908-9
Nacka och Saltsjöbaden
Dess uppkomst och utveckling, natur och anläggningar
Med karta och talrika illustrationer jämte
kommunalkalender. Stockholm 1910.
Faksimilupplaga 1989, Rekolid. ISBN: 91-87346-03-6
Saltsjöbanan
Kenneth Landgren.
Svenska Järnvägsklubben nr 58. 1993.
ISBN: 91-85098-73-6
30 år på Saltsjöbanan
– några glimtar från Saltsjöbanan som offentligt ägd järnväg

Sammanställd av personal vid SL Tåg AB. 1997.
Redaktion: K Peter Dahlström och Lars-Henrik Larsson.
ISBN: 91-630-6244-5
Kring Saltsjöbanan – Miljöer och människor
Tom Hedlund, Ulrika Palme.
Carlssons 1987 ISBN: 91 7798 1456