Saltsjöbadens centrum hösten 2017

I mitten av juni meddelade Nacka Kommun att man avbryter revideringen av översiktsplanen för centrala Saltsjöbaden. Många protester för kommunens förslag att förtäta bebyggelsen och bygga ca 900 bostäder på ett område mindre än Ljuskärrsberget och Igelbodaplatån gav resultat.

Hembygdsföreningen hänvisade till den gällande översiktsplanen från 2012 där man vill bygga ca 400 bostäder i två etapper för centrala Saltsjöbaden. Vid ny bebyggelse kommer Nacka Kommun istället att inrikta sig på detaljplaner för olika områden och att stötta centrums ägare NREP i deras arbete att bygga ett nytt centrum på den befintliga tomten med tillhörande parkeringar. Det nya centrumet blir ett inomhuscentrum med affärer och verksamheter ungefär som vi har idag, ett litet torg och ytterligare en affärsbyggnad. Ovanpå de nya centrumbyggnaderna byggs bostäder i varierande höjder. För parkering och tillfarter byggs garage under fastigheterna.

Kommunens nya inriktning innebär också att vi får behålla Bensinmacken och vi får en varsam utveckling av byggandet i Saltsjöbaden.

Vi följer med stort intresse alla planer för byggande i Saltsjöbaden genom att vi tillsammans med Saltsjöbadens Villaägareförening och intresserade saltsjöbadsbor bildat gruppen: BVOVIS, dvs Bygg vackert och varsamt i Saltsjöbaden. Vi försöker att hålla en fortlöpande dialog med kommunens politiker och tjänstemän.