Vinnare frågesport

Stor kunskap om gamla bruksföremål

I samband med öppet hus på Neglinge Gård den 4 november 2018 anordnades en frågesport om de gamla redskapen ur den fina samlingen i ’Bindstugan’. Följande 6 personer utmärkte sig genom att svara rätt på alla frågor. Styrelsen gratulerar:

Anne Hallberg
Birgitta Johansson
Carina Levin
Karin Rodhe
Gun-Britt Svahn
Annika Bouvin