Program våren 2020

Samtliga aktiviteter är för närvarande inställda. Eventuellt kan utomhusaktiviteter genomföras beroende på Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Detta kommer i så fall att redovisas på vår hemsida.