Fotografi, ej hembygdsföreningens ansvar

Nedan finns länkar till bildmaterial från medlemmar eller utomstående som ställt sitt bildmaterial till hembygdsföreningens förfogande. Huvudmannen för materialet framgår av länkar och bilder, eller kan inhämtas från styrelsen.

Hembygdsföreningen tar tacksamt emot bilder från andra, men styrelsen tar inget ansvar för materialets innehåll.

Copy right på bilderna utgör bildrättsinnehavaren rättighet. Bilder får ej kopiera mångfaldigas eller på annat sätt spridas utan huvudmannens medgivande.

Bildmaterial från Sten Brattberg. Klicka på knappen nedan:

Fotografi och bilder tillhörande Sten Brattberg